Kuzu Büyütme
Kuzu Büyütme

Ham protein miktarı en az : %16

Metabolik enerji en az : 2500 K.cal/kg

Kuzu büyütme yemi, kuzuların 8. haftadan 6 aylık yaşına kadar olan dönemdeki beslenmeleri için gerekli olan besin maddelerini dengeli bir şekilde içeren yemimizdir.